Главная » Библиотека » Архив » 1940 » Объявление о переименовании улиц в городе Лиепая от 20 августа 1940 года

Объявление от руководства города Лиепая

Протокол собрания руководства города Лиепаи от 20 августа 1940 года, что Министерство внутренних дел департамента самоуправления утвердил 26 августа 1940 года пункт 11

 

В Лиепае переименованы следующие улицы, площади, строения и школы:

 

А. улицы и площади.

 

1) ул. Мазпулку на ул. Пионерская

2) ул. Яна Залиша на ул. Тома

3) ул. Вирзас на ул. Вейденбаума

4) ул. Пулквиежа Калпака на ул. Красноармейская

5) пл. Чаксте на пл. Пионеров

6) ул. Кунгу на ул. Карла Маркса

7) проспект 15 мая присоединён к проспекту Курмаяс, получает название Краснофлотский проспект.

 

В. Строения.

 

1) мост Калпака на Красноармейский мост

2) дом 15 мая на дом 1 мая

 

С. Школы.

 

1) начальная школа 28 января «Draudzīgā aicinājuma» на Лиепайскую латышскую начальную школу № 1

2) начальная школа Кронвальда на Лиепайскую латышскую начальную школу № 2

3) начальная школа Райниса на Лиепайскую латышскую начальную школу № 3

4) начальная школа Блауманя на Лиепайскую латышскую начальную школу № 4

5) начальная школа Яншевска на Лиепайскую латышскую начальную школу № 5

6) начальная объединённая школа Саулеша и Калпака на Лиепайскую латышскую начальную школу № 6

7) начальная школа Парука на Лиепайскую латышскую начальную школу № 7

8) начальная школа Чаксте на Лиепайскую латышскую начальную школу № 8

9) начальная иудейская школа на Лиепайскую еврейскую начальную школу

 

25991o                                        Руководство города Лиепая.

 


Liepājas pilsētas valdes paziņojums.

Ar Lepājas pilsētas valdes 1940. g. 20. augusta sēdes lēmumu, ko Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departaments apstiprinājis 1940. g. 26. augustā ar rakstu P. 11,

 

Liepājā pārdēvētas šādas ielas, laukumi, celtnes un skolas:

 

A. ielas un laukumi.

 

1) Mazpulku        iela par Pionieru           ielu

2) Jāņa Zālīša        ,,    ,,    Toma                 ,,

3) Virzas                ,,    ,,    Veidcnbauma    ,,

4) Pulkv. Kalpaka  ,,    ,,    Sarkanarmijas   ,,

5) Čakstes laukums ,,    ,,    Pionieru laukumu

6) Kungu iela          ,,    ,,    Kārla Marksa ielu

7) 15. maija prospekts pievienots Kūrmājas prospektam, nosaucot to par Sarkanās Flotes prospektu.

 

B. Celtnes.

 

1) Kalpaka tilts     par Sarkanarmijas tiltu

2) 15. maija nams   „   1. maija namu.

 

C. Skolas.

 

1) 28.janvāra ,,Draudzīgā aicinājuma” pamatskola - par Lepājas pilsētas 1. latviešu pamatskolu

2) Kronvalda pamatskola              par Lepājas pilsētas 2. latviešu pamatskolu

3) Raiņa               „                        par Lepājas pilsētas 3. latviešu pamatskolu

4) Blaumaņa        „                        par Lepājas pilsētas 4. latviešu pamatskolu

5) Janševska        „                        par Lepājas pilsētas 5. latviešu pamatskolu

6) Saulieša un Kalpaka apvienotās pamatskolas par Lepājas pilsētas 6. latviešu pamatskolu

7) Poruka pamatskola                   par Lepājas pilsētas 7. latviešu pamatskolu

8) Čakstes          „                         par Lepājas pilsētas 8. latviešu pamatskolu

9) Žīdu               „                         par Lepājas pilsētas ēbrēju pamatskolu

 

25991o                                        Liepājas pilsētas valde.